Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

ΗΦΑΙΣΤΟΣ η εφημερίδα του Τεχνικού Σώματος Στρατού (6-7-8 2012)

4 Αξιωματικοί του ΤΧ αποφοιτούν από τη ΣΕΘΑ


     Οι 4 Αξιωματικοί του ΤΧ που φαίνονται παρακάτω στη φωτογραφία αποφοίτησαν από την ΣΕΘΑ την 8η Ιουν 2012:
α. Σχης (ΤΧ) Μαυράκης Γρηγόριος ΣΣΕ 83 (1η σειρά Διαδικτυακής μάθησης ΣΕΘΑ). 
β. Σχης (ΤΧ) Δίγκας Θεόδωρος ΣΣΕ 86 (64η σειρά  ΣΕΘΑ). 
γ. Σχης (ΤΧ) Τράντζας Μάριος ΣΣΕ 86 (64η σειρά  ΣΕΘΑ). 
δ. Σχης (ΤΧ) Στελιανός Χαράλαμπος ΣΣΕ 86 (64η σειρά  ΣΕΘΑ). 
 
     Στη φωτογραφία φαίνονται από δεξιά προς αριστερά οι: Δίγκας, Μαυράκης, Στελιανός, Τράντζας.