Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Ετήσια Απολογιστική Συνάντηση την 6η Μαρτίου 2018 από ΣΑΑΤΧΣ Θεσσαλίας

Από τα αριστερά προς τα δεξιά ο Τχης ε.α. Στέλιος Δολμές (γραμματέας), ο Ανθλγος ε.α. Κωνσταντίνος Λιώνας (ταμίας), ο Σχης ε.α. Θεοδόσιος Καραβίδας (τέως πρόεδρος), ο Σχης ε.α. Απόστολος Παπαπαρίσης (νυν πρόεδρος), ο Ανθλγος ε.α. Χρήστος Βαλάσης (αντιπρόεδρος) και το νέο μέλος Τχης ε.α. Κωνσταντίνος Μανώλης.